TĂNG LƯỢT XEM LIVE TIKTOK
Nhập link live hoặc video bất kỳ.

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tài khoản tiktok phải công khai và đang live.
*: Người xem live sẽ tăng sau 5-10 phút.
*: Mỗi live chỉ được buff 1 lần, nếu muốn buff tiếp chờ hết thời gian đã mua.
Kênh 30: nên test thử trước ko hỗ trợ nếu bị lỗi.
Kênh 31: Nếu k lên hãy chụp lại ảnh có thời gian live để xử lý.