TĂNG TYM VIDEO TIKTOK
Đã hỗ trợ video dạng ảnh.

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Buff tym video tiktok nick việt tăng tym tiktok.
*: Tốc độ lên chậm,Tụt rất nhiều.
*: Đơn tiktok đã mua ko thể hủy, ko hoàn xu nếu xóa video hoặc lỗi trừ kênh có hỗ trợ.
Kênh 1,2,11,30: buff tym tiktok việt

- Kênh 11: max 5k, Lên chậm , sau khi hoàn thành nếu bị thiếu, tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu hành động trong vòng 80 ngày.

Kênh 31: buff tym đa quốc gia,lên rất chậm
Kênh 40:

tăng tym tiktok đa quốc gia lên nhanh 1-8k/ngày, có thể vượt số lượng mua.

Kênh 41,42: buff tym tiktok đa quốc gia lên nhanh 5-10k/ngày, chạy sau vài tiếng.
*: Tài nguyên tiktok chỉ 15-20k đổ lại ko mua quá sl sẽ thiếu.