TĂNG LIKE VIDEO INSTAGRAM

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Không đổi username trong quá trình buff.
*: like tụt nhiều,tốc độ khá nhanh
*: Kênh 1,20 hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.