TĂNG BÌNH LUẬN INSTAGRAM

ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết

- Nên nhập nội dung cmt nhiều hơn số lượng mua để tránh trùng.

- Không buff nội dung có biểu tượng icon.

- không bình luận những nội có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

- Không buff nội dung có biểu tượng icon.