VIP LIKE FACEBOOK

ID USER UID NAME CHANNEL STATUS BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
Like hoạt động từ 7h - 23h, mỗi ngày tối đa 5 bài, nên đăng cách nhau 15-30 phút
*: Like đa luồng là có thể đăng liên tiếp nhiều bài mà ko cần chờ bài trước lên đủ like.