BÁN UID SPAM FACEBOOK
Biết dùng để làm gì hãy mua nhé!

ID USER CHANNEL STATUS BUY COIN TIME ACTION
ID USER CHANNEL STATUS BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Là list uid khách hàng tiềm có khả năng mua dịch vụ cao,hoặc khách làm có tiềm năng làm dịch vụ.

UID chỉ bán 1 lần trên toàn hệ thống.

Sau khi mua vui lòng lưu lại thông tin trước khi rời đi hệ thống ko lưu trữ lại uid đã bán.