TĂNG BẠN BÈ FACEBOOK

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tăng bạn bè vui lòng công khai bạn bè,theo dõi,kết bạn.
*: Nên buff 1000 sau đó chấp nhận lời mời rồi buff tiếp.
*: Ko nên chấp nhận khi đang buff có thể sẽ bị thiếu hoặc ko buff được tiếp.
Kênh 1:

- Tốc độ nhanh nick via + nuôi

Kênh 2:

- Tốc độ nhanh nick via

Kênh 30:

- Nick via 80% còn hoạt động, tốc độ chậm.