TĂNG BÌNH LUẬN FACEBOOK NGOẠI
Kênh 20 hỗ trợ buff cmt cả trong groups beta, mở công khai bình luận cho người lạ.

ID USER UID CHANNEL CONTENT STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL CONTENT STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái cần hành động, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu hành động.
*: Vui lòng công khai bài viết để người lạ có thể bình luận.
*: Buff cmt ko thể hủy, lỗi chưa công khai,các lỗi khác ko được hoàn xu, nếu được hoàn sẽ tự động hoàn.